Praten is een zeer alledaagse menselijke bezigheid. In het dagelijks leven is praten
onmisbaar: door te praten en te luisteren begrijpen we elkaar en geven we uiting aan
wat er in ons leeft. Stem, spraak en taal zijn de belangrijkste instrumenten om contact
te maken met anderen en om onszelf te presenteren.

Om te praten moeten wij ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Om te kunnen praten moeten wij ook kunnen horen, denken en begrijpen. Praten is dus een zeer ingewikkeld proces. MakkelijkPraten kan helpen wanneer er ergens in dit ingewikkelde proces, al dan niet door een lichamelijke oorzaak, iets niet goed gaat.

MakkelijkPraten houdt zich bezig met communicatie in de ruimste zin van het woord: bij MakkelijkPraten kun je terecht voor onderzoek, advies, voorlichting en therapie op het gebied van adem, stem en spraak.
MakkelijkPraten geeft presentatie- en stemcoaching (individueel en workshops) aan mensen uit het bedrijfsleven, beroepssprekers, presentatoren, nieuwslezers, zangers, acteurs en DJ's.
MakkelijkPraten
allround én gespecialiseerd!

tekst
logo's